1. Bij de aankoop van nieuwe artikelen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van levering.
  2. Tijdens de bedenktijd van nieuwe artikelen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/ zij zal de verpakking niet openmaken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.