1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  2. Betaling via de website kan via IDEAL /Pay Pal . Op de markten is de mogelijkheid tot het betalen per PIN.