1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt
  3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen
  4. Indien levering van een besteld produkt onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer hierover contact met u opnemen en besluiten tot terugstorting van de betaling of een vervangend artikel beschikbaar te stellen in overleg met de consument.